Kassa

Ordförklaring

Kassa är ett bolags bokförda kontanta medel. Se även dagskassa.

Underkategorier

Dagskassa, Kassaintyg, Handkassa