Kartell

Ordförklaring

Överenskommelse mellan två företag, som vanligtvis konkurrerar med varandra, att avstå från konkurrens i syfte att kunna ta ut högre priser.

Kategorier

Konkurrens, Kedja