Kapitalvara

Ordförklaring

Varor som är tänkta att användas länge som t.ex. hushållsmaskiner.