Kapitaltäckningsgaranti

Ordförklaring

En kapitaltäckningsgaranti innebär att bolagets aktieägare garanterar att bolagets egna kapital alltid ska uppgå till ett visst belopp.

Relaterade mallar

Kapitaltäckningsgaranti - (Villkorat) 2020