Kapitaltäckning

Ordförklaring

Styrs av kapitaltäckningsregler. Avser den minsta kapitalbas, i relation till bl.a. utlåning eller derivatpositioner som krävs av kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom kapitaltäckningen garanteras en viss buffert som kan fånga upp oväntade förluster i verksamheten utan att företaget hamnar på obestånd.