Kapitalstock

Ordförklaring

Det totala värdet av allt kapital i samhället i form av realkapital.

Kategorier

Nationalekonomi