Kapitalomsättningshastighet

Ordförklaring

Faktureringen delad med den genomsnittliga balansomslutningen.