Kapitalkostnad

Ordförklaring

Kostnader som följer genom räntor och övriga kostnader för det upplånade kapitalet.

Kategorier

Kreditkostnad