Kapitalisering

Ordförklaring

När den upplupna ränta läggs till kapitalet.

Underkategorier

Kapitaliserad ränta