Kapitaliserad ränta

Ordförklaring

Ränta som lagts till skuld eller innehav på t.ex. ett bankkonto.

Kategorier

Kapitalisering