Kapitalisera

Ordförklaring

1. Lägga räntan till kapitalet vid ränteberäkning, vilket ger en ränta på ränta-effekt. 2. Beräkning av nuvärdet av en tillgång eller investering inklusive dess förväntade framtida avkastning.