Kapitalintensiv produktion

Ordförklaring

En produktion där det går åt mycket kapital i form av t.ex. arbetskraft, maskiner och kunskap.

Kategorier

Produktion