Kapitalinkomster

Ordförklaring

Ränteinkomster, utdelning på aktier samt reavinst vid försäljning av aktier, fastigheter och bostadsrätter. Dessa inkomster beskattas olika beroende på om de uppstått inom näringsverksamhet eller om en privatperson sålt tillgången.

Underkategorier

Inkomst av kapital