Kapitalflöde

Ordförklaring

Pengarörelser mellan länder.