Kapitalförvaltning

Ordförklaring

Förvaltning av en förmögenhet på uppdrag av innehavaren av förmögenheten. Vanligtvis avses diskretionär portföljförvaltning.