Kapitalförsäkring

Ordförklaring

Placering som är befriad från kapitalvinstbeskattning vid inlösen (försäljning) av innehavet. Istället för skatt debiteras en viss procent av innehavet varje år. Inom kapitalförsäkringar kan personer handla med aktier och fonder.