Kapitalförlist

Ordförklaring

Term inom skatterätten. Förlust som uppstår vid icke yrkesmässig avyttring av t.ex. fastigheter, bostadsrätter och värdepapper. Avdragsrätten för kapitalförluster varierar beroende på vilken typ av tillgång det är fråga om, t.ex. fastighet, bostadsrätt, värdepapper, valuta etc.

Kategorier

Skatt på inkomst av kapital