Kapitalets omsättningshastighet

Ordförklaring

Omsättning/Totalt kapital. Måttet visar hur effektivt företaget använder sitt kapital i verksamheten. Varje företag bör försöka ha så högt värde som möjligt.

Kategorier

Totalt kapital

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2020