Kapitalbindning

Ordförklaring

En process som innebär att företagets kapital binds i t ex varulager, kundfordringar, maskiner eller liknande och därför inte kan disponeras för andra ändamål. Vid för hög kapitalbindning kan företaget riskera att hamna i likviditetsbrist.

Kategorier

Likvida tillgångar, Kapital

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2020