Kapitalbalans

Ordförklaring

Finansiell balans. Kapitalbalansen är en del av betalningsbalansen. Den består av kapitaltransfereringar samt överlåtelse av rättigheter m.m.

Kategorier

Finansiell balans