Kapital

Ordförklaring

1. Förmögenhet i form av pengar eller andra tillgångar. 2. Inkomstslag inom skatterätten.

Kategorier

Förmögenhet

Underkategorier

Kapitalbindning, Eget kapital, Inkomst av kapital, Aktiekapital

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2020

Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2020

Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2020

Investeringskalkyl 2020