Kapital

Ordförklaring

1. Förmögenhet i form av pengar eller andra tillgångar. 2. Inkomstslag inom skatterätten.

Kategorier

Förmögenhet

Underkategorier

Kapitalbindning, Eget kapital, Inkomst av kapital, Aktiekapital

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2019

Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2019

Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2019

Investeringskalkyl 2019