KAP

Ordförklaring

KAP-KL är ett pensions- och försäkringsavtal för personer som är anställda i kommun, landsting, kommun- eller kommunalförbund eller i vissa kommunala bolag.

Relaterade mallar

Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2020

Betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2020

Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2020

Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2020