Kanslidom

Ordförklaring

Dom som avkunnas genom att vara tillgänglig på rättens kansli senast två veckor efter avslutad förhandling.

Kategorier

Dom