Kammarrätten

Ordförklaring

Kammarrätten. Förvaltningsdomstol bestående av president och ledamöter som prövar överklaganden av förvaltningsbeslut (t.ex. myndigheters beslut) då de enligt lag är överinstans till t.ex. länsrätterna.

Underkategorier

KamR