Kallhyra

Ordförklaring

Hyra där uppvärmning inte ingår i priset.

Kategorier

Hyra