Kallelse å okända borgenärer

Ordförklaring

Se preklusion.

Kategorier

Preklusion

Underkategorier

Proklama