Kalkylmässig avskrivning

Ordförklaring

Används i pris- och lönsamhetskalkyler och består av tänkt avskrivning på framtida återanskaffning.

Kategorier

Prissättningskalkylering, Lönsamhetskalkylering