Kalkylering

Ordförklaring

Inom ekonomi, en beräkning för en viss produkt eller för ett visst projekt. Ekonomiska kalkyler används främst för att ta fram underlag för olika ekonomiska beslut. Det kan gälla olika situationer såsom produktions- och investeringsbeslut eller prissättnings- och finansieringsbeslut.

Kategorier

Företagsekonomi, Räknare

Underkategorier

Periodkalkylering, Påläggskalkylering, Orderkalkylering, ABC, ABC-analys, Aktivitetsbaserad kalkylering, Produktkalkylering