Kalendervecka

Ordförklaring

De 52 veckor som året består av är kalenderveckor.

Kategorier

Kalenderår, Kalender

Underkategorier

Kalenderdag

Relaterade mallar

Dagsschema 10 objekt 1 kalendervecka 2020

Dagsschema 10 objekt 8 kalenderveckor 2020

Dagsschema 10 objekt 2 kalenderveckor 2020

Dagsschema 1 tim 8 kalenderveckor 1 objekt 2020