Kalenderdag

Ordförklaring

Varje dag om året till skillnad från t.ex. arbetsdagar och helgdagar.

Kategorier

Kalendervecka, Kalender