Kalender

Ordförklaring

En kalender är en standard för tideräkning. Kalender är synonym med almanacka.

Underkategorier

Kalenderdag, Kalendervecka, Kalenderår, Årshjul, Årscykel