Kalenderår

Ordförklaring

Tiden 1 januari - 31 december.

Kategorier

Kalender

Underkategorier

Kalendervecka, Årshjul

Relaterade mallar

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2019

Semesterplanering 2020

Bolagsordning privat 2019