Kabinett

Ordförklaring

Regering. Hela statsrådet inklusive statsminister.

Kategorier

Regering