Körjournal

Ordförklaring

En handling vilken presenterar information om hur ett fordon har använts. En körjournal kan innehålla information om mätarställning vid årets början och slut, hur långa sträckor fordonet körts och vilka tidpunkter fordonet körts.

Kategorier

Journal