Köpt strut

Ordförklaring

En optionsstrategi som bygger på att köpa både köp- och säljoptioner med samma lösenpris. Resultatet blir en förlust om den underliggande tillgången står still, och en förtjänst om den rör sig kraftigt upp eller ned.

Kategorier

Option