Köpsignal

Ordförklaring

En signal inom teknisk analys som indikerar att ett värdepappers kurs kommer att stiga och därför bör köpas.

Kategorier

Teknisk analys