Köpoption

Ordförklaring

En rättighet, utan skyldighet, att köpa en underliggande tillgång, oftast aktier, till en viss kurs vid en viss, senare tidpunkt.

Kategorier

Option

Relaterade mallar

Option att köpa uppfinning 2021

Option att köpa aktier 2021