Köpnota

Ordförklaring

Skriftlig handling som upprättas vid köp av aktier och andra värdepapper.

Kategorier

Avräkningsnota

Relaterade mallar

Avräkningsnota 2020