Köplagen

Ordförklaring

KöpL. Lag som reglerar köp i allmänhet och är dispositiv. Är tillämplig på handelsköp samt konsumentköp i de fall som inte regleras av konsumentköplagen.

Underkategorier

Konsumentköplagen, Köpekontrakt

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2020

Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2020

Reklamation och hävning av företag vid fel 2020