Köpkurs

Ordförklaring

Det pris till vilket köparna på börsen är villiga att betala för en tillgång.

Kategorier

Aktiekurs

Underkategorier

Ask price