Köpkraftparitet

Ordförklaring

Ett mått som anger vilken växelkurs som krävs för att länder med olika valutor ska ha samma köpkraft.

Kategorier

Köpkraft