Köpkraft

Ordförklaring

1. Ett hushålls möjlighet att konsumera varor och tjänster. Köpkraft mäts i statistiska sammanhang som disponibel inkomst per hushåll. 2. Pengars värde i förhållande till de varor de kan köpa.

Kategorier

Inflation

Underkategorier

Köpkraftparitet, Deflation