Köpeskillingskoefficient

Ordförklaring

Förhållandet (kvoten) mellan en fastighets pris (köpeskilling) och fastighetens taxeringsvärde. K/T-kvoten används för att jämföra köp av fastigheter med olika egenskaper med varandra och på så vis uppskatta prisutvecklingen mellan olika tidsperioder.

Kategorier

Köpeskilling