Köpeskilling

Ordförklaring

Begrepp som används vid fastighetsköp och avser det totala pris som en köpare ska betala för fastigheten.

Kategorier

Fastighetsköp, Köpekontrakt

Underkategorier

Köpeskillingskoefficient

Relaterade mallar

Agenda för tillträde av aktier 2020

Köpeavtal lös egendom 2020