Köpekontrakt

Ordförklaring

Ett kontrakt genom vilket äganderätten till ett objekt går över från den ena avtalsparten till den andra, dvs. från säljaren till köparen. I ett köpekontrakt regleras vanligtvis frågor som leverenstid, när risken för varan övergår på köparen, eventuella garantier samt när och hur betalning ska erläggas.

Kategorier

Köp, Fastighetsköp, Köplagen

Underkategorier

Kreditköp, Köpebrev, Köpeskilling, Kontantköp, Köp bryter legostämma, Köpeavtal, Köpavtal, Köpavtal bil, Köpkontrakt