Köpebrev

Ordförklaring

I den särskilda juridiska bemärkelsen är det en skriftlig handling som ska upprättas när ett fastighetsköp fullbordats. Köpebrevet måste undertecknas av både köparen och säljaren och innehålla en förklaring vari säljaren förklarar att han överlåter fastigheten och till vilket belopp (köpeskilling). Är köpet beroende av ett villkor som tagits upp i köpekontraktet måste det även tas upp i köpebrevet för att villkoret ska bli giltigt.

Kategorier

Fastighetsköp, Köpekontrakt, Brev, Fastighetsförsäljning

Relaterade mallar

Köpekontrakt och köpebrev (Avstyckning) 2020

Köpebrev 2020

Köpekontrakt och köpebrev (Köp av hyresfastighet med lokal) 2020

Köpekontrakt och köpebrev (Fastighetsreglering) 2020