Köparkredit

Ordförklaring

Kredit som lämnats av säljare eller tredje man (kreditgivaren, vanligtvis en bank).

Underkategorier

Kreditköp, Leverantörskredit