Köp

Ordförklaring

Ett muntligt eller skriftligt avtal mellan två parter om utbyte av en vara eller tjänst mot pengar, tjänst eller egendom.

Kategorier

Egendomsfång, Överlåtelse, Handel, Försäljning

Underkategorier

Öppet köp, Sistagångsköp, Hävning av avtal, Kreditköp, Leverans, Abonnemang, Avtalsoption, Avyttringstidpunkt, Barteravtal, Behovsanalys, Caveat emptor, Civilköp, Civilt köp, Detentionsrätt, Försändningsköp, Försörjningsavtal, Dröjsmål, Blandat fång, Offentlig upphandling, Betalning, Köpekontrakt, Köpvillkor, Hävning