Köp bryter legostämma

Ordförklaring

Princip som innebär att köparens äganderätt har företräde framför eventuell nyttjanderätt som innehavaren till lös egendom kan ha. Principen gäller inte i förhållande till fast egendom såsom vid arrende.

Kategorier

Äganderätt, Nyttjanderätt, Arrende, Köpekontrakt