Kärande

Ordförklaring

En person som i rättegång framställer yrkande mot svaranden.

Kategorier

Rättegång

Underkategorier

Svarande, Eftergivande, Genkärande

Relaterade mallar

Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2020